Tubo

 

TUBO REDONDO

DIAMETRO mm. PULGADAS PARED LARGO
6.3 1/4" 1.5 1.80 mts
9.5 3/8" 1.0 1.80 mts
12.7 1/2" 1.0 1.80 mts
19.0 3/4" 1.0 1.80 mts
19.0 3/4" 3.0 1.80 mts
25.4 1" 3.0 1.80 mts
31.7 1 1/4" 3.0 1.80 mts
38.1 1 1/2" 3.0 1.80 mts
50.8 2" 3.0 1.80 mts
63.5 2 1/2" 3.0 1.80 mts
76.2 3" 3.0 1.80 mts
88.9 3 1/2" 3.0 1.80 mts
101.6 4" 3.0 1.80 mts
127.0 5" 3.0 1.80 mts
152.4 6" 3.0 1.80 mts

 

TUBO CUADRADO

DIAMETRO mm. PULGADAS PARED LARGO
12.7 1/2" 1.5 1.80 mts
19.0 3/4" 3.0 1.80 mts
25.4 1" 3.0 1.80 mts

 

 

VARILLA REDONDA

DIAMETRO mm. LARGO PARED
.07 1.80 mts 3 mm.
3 1.80 mts 3 mm.
5 1.80 mts 3 mm.
6 1.80 mts 3 mm.
8 1.80 mts 3 mm.
10 1.80 mts 3 mm.
12 1.80 mts 3 mm.
16 1.80 mts 3 mm.
19 1.80 mts 3 mm.
25 1.80 mts 3 mm.
32 1.80 mts 3 mm.
38 1.80 mts 3 mm.

 

VARILLA CUADRADA

DIAMETRO mm. LARGO PARED
3 1.80 mts 3 mm.
6 1.80 mts 3 mm.
8 1.80 mts 3 mm.
10 1.80 mts 3 mm.
12 1.80 mts 3 mm.
15 1.80 mts 3 mm.
19 1.80 mts 3 mm.
25 1.80 mts 3 mm.

 

VARILLA TRIANGULAR

DIAMETRO mm. LARGO
3 1.80 mts